Psycho Energetische Therapie

“Psycho” is verbonden met het psychische leven van de mens en heeft betrekking op de geest en de ziel, de psychische gesteldheid van de mens.
De toevoeging “energetisch” duidt op het werken met energieveld, en nog verder dan dit. 
Een lichaamsgerichte therapie waarbij intuïtieve ontwikkelingsmethodieken worden ingezet.